Проверка на IP адрес

IP адресът е уникален номер, който се използва от компютрите при техните обръщения един към друг в локална мрежа или интернет, което наподобява телефонните номера. Чрез IP адресите устройствата се намират в мрежата и по този начин могат да обменят информация помежду си.


За да може два компютъра да комуникират помежду си в интернет мрежата, едното задължително трябва да знае IP адреса на другия. Това е основна характеристика на комуникацията клиент-сървър в интернет.

Ние правим бизнеса ви дигитален, а успеха ви – постижим.

Ако качеството е основен приоритет във вашата професионална дейност, в лицето на нашия екип ще намерите партньорите, от които винаги сте имали нужда. Оставете се в ръцете на експерти, за да получите експертна оценка и помощ в дигитализирането на вашия бизнес или проект.